TAO  2.0.8
Typedefs | Functions | Variables
PortableInterceptor Namespace Reference

Typedefs

typedef ClientRequestInterceptor * ClientRequestInterceptor_ptr
typedef CORBA::Short ReplyStatus
typedef IORInterceptor * IORInterceptor_ptr
typedef IORInfo * IORInfo_ptr
typedef ServerRequestInterceptor * ServerRequestInterceptor_ptr
typedef ORBInitializer * ORBInitializer_ptr
typedef CORBA::ULong SlotId
typedef char * ServerId
typedef ::CORBA::String_var ServerId_var
typedef ::CORBA::String_out ServerId_out
typedef char * ORBId
typedef ::CORBA::String_var ORBId_var
typedef ::CORBA::String_out ORBId_out
typedef CORBA::StringSeq AdapterName
typedef CORBA::StringSeq_var AdapterName_var
typedef CORBA::StringSeq_out AdapterName_out
typedef CORBA::OctetSeq ObjectId
typedef CORBA::OctetSeq_var ObjectId_var
typedef CORBA::OctetSeq_out ObjectId_out
typedef char * AdapterManagerId
typedef ::CORBA::String_var AdapterManagerId_var
typedef ::CORBA::String_out AdapterManagerId_out
typedef ::CORBA::Short AdapterState
typedef ::CORBA::Short_out AdapterState_out
typedef ::CORBA::ULong_out SlotId_out
typedef ::CORBA::Short_out ReplyStatus_out
typedef PolicyFactory * PolicyFactory_ptr

Functions

void register_orb_initializer (ORBInitializer_ptr init)

Variables

const CORBA::Short HOLDING = 0
const CORBA::Short ACTIVE = 1
const CORBA::Short DISCARDING = 2
const CORBA::Short INACTIVE = 3
const CORBA::Short NON_EXISTENT = 4
const CORBA::Short SUCCESSFUL = 0
const CORBA::Short SYSTEM_EXCEPTION = 1
const CORBA::Short USER_EXCEPTION = 2
const CORBA::Short LOCATION_FORWARD = 3
const CORBA::Short TRANSPORT_RETRY = 4
const CORBA::Short UNKNOWN = 5

Typedef Documentation

typedef ClientRequestInterceptor * PortableInterceptor::ClientRequestInterceptor_ptr
typedef IORInterceptor * PortableInterceptor::IORInterceptor_ptr
typedef ORBInitializer * PortableInterceptor::ORBInitializer_ptr
typedef ServerRequestInterceptor * PortableInterceptor::ServerRequestInterceptor_ptr
typedef::CORBA::ULong PortableInterceptor::SlotId

Function Documentation

void PortableInterceptor::register_orb_initializer ( ORBInitializer_ptr  init)

Register an ORBInitializer with the global ORBInitializer table.


Variable Documentation

 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends Defines